Article signat del diari econòmic: una visió dialèctica integral de la situació econòmica actual

Des del març d'enguany, la complexa i evolutiva situació internacional i els alts i baixos de la nova epidèmia de pneumònia de corona han superposat factors inesperats, que han suposat un impacte considerable en l'economia xinesa, que es recupera bé, i la pressió a la baixa ha atret molt. atenció.Recentment, el secretari general Xi Jinping va presidir una reunió del Buró Polític del Comitè Central del PCC per analitzar i estudiar la situació actual i el treball econòmic, basant-se en la situació general, entenent la tendència general i emfatitzant que s'ha de prevenir l'epidèmia. l'economia s'ha d'estabilitzar i el desenvolupament ha de ser segur.

Importància orientadora
Accelerar la construcció d'un nou patró de desenvolupament, construir un sistema de cicle econòmic nacional fort i resistent i insistir a ampliar l'obertura d'alt nivell al món exterior.Entre ells, no només conté el concepte de desenvolupament, sinó que també posa l'accent en la metodologia, que té una gran importància orientativa per a nosaltres per jutjar científicament la situació, comprendre de manera integral la situació general, reforçar la confiança, superar les dificultats i aconseguir una economia d'alta qualitat. desenvolupament.

Beneficis de la planificació
Els que són bons per planificar van molt lluny, els que són pràctics tenen èxit.No només hem de reconèixer científicament i racionalment la situació econòmica actual, comprendre i respondre a l'impacte de les fluctuacions a curt termini, afrontar i resoldre dificultats i pressions, sinó també entendre les lleis internes i les tendències generals de l'economia xinesa des d'una perspectiva més llarga. període de temps, i comprendre el potencial de l'economia xinesa, la resiliència, la confiança i el poder de permanència, per mantenir la compostura, respondre activament, aprofundir les reformes amb calma i tranquil·litat d'una manera integral, promoure una obertura integral, fer inquebrantablement bé els propis assumptes, i agafar fermament la iniciativa de desenvolupament.

Sistema Industrial Integrat
Les inversions madures tendeixen a buscar rendiments estables a llarg termini.Per a la inversió estrangera al mercat xinès, el "llarg termini" es reflecteix en el fet que, per molt que canviï la situació internacional, la determinació de la Xina d'ampliar un alt nivell d'obertura no canviarà, ni tampoc la seva voluntat de proporcionar més mercat. oportunitats, oportunitats d'inversió i oportunitats de creixement per al món;L'"estabilitat" es reflecteix en els avantatges del sistema industrial complet del meu país, una infraestructura perfecta i un mercat súper gran, que encara són molt atractius.El "sobreponderació" del capital estranger és un "com" sòlid per al potencial del mercat i les perspectives econòmiques de la Xina.

Judici i Control
A través de la finestra d'inversió estrangera hem vist expectatives i confiança a mitjà i llarg termini, però també hem d'afrontar la pressió i les dificultats actuals.Per mirar la situació i prendre la situació, cal separar la recuperació constant de l'operació econòmica nacional de gener a febrer d'enguany de la situació des de març, en cas contrari pot interferir amb el nostre judici i comprensió de la situació real, canviant tendències, oportunitats i reptes del funcionament econòmic.


Hora de publicació: 16-juny-2022